Menu Content/Inhalt
UNAPREĐENјA EDUKACIJE INŽENјERA ŠUMARSTVA, KAO OSNOVE BRŽEG UKLjUČENјA U GLOBALIZACIJU I ...
 
 
 
 
 
 
 
UNAPREĐENјA EDUKACIJE INŽENјERA ŠUMARSTVA, KAO OSNOVE BRŽEG UKLjUČENјA U GLOBALIZACIJU I POTREBA ZA OČUVANјEM ŽIVOTNE SREDINE
 
Vasilije Isajev
Ljubinko Rakonјac
 
      Izvod: Trendovi koji dominantno oblikuju buduće društvo, politiku, ekonomiju, okruženje, tehnologiju i tržište, u najvećoj meri određuju sadržaj i metode obrazovanja inženjera šumarstva, kojim se oni uspešno uklјučuju u globalizaciju, umrežavanje, porast svetskog stanovništva i potreba za očuvanjem životne sredine. Delatnost visokog obrazovanja inženjera od posebnog je značaja za Republiku Srbiju, i deo je međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog, naučnog odnosno umetničkog prostora. U radu su dati predlozi dalјeg unapređenja edukacije inženjera šumarstva. Predloženim smernicama edukcije inženjera postižu se sledeći cilјevi: visoka profesionalnost inženjera, osećaj za poslovni svet, preduzetništvo, etiku i filantropiju, odgovorni odnos prema održivoj stabilnosti životne sredine i akcenat na umetnosti, dizajnu, kreativnosti i inovacijama. Organizovanim studiranjem i istraživanjima inženjeri se kvalifikuju za uspešan transfer i kreiranje naučnih znanja i stručnih kompetencija, u cilјu postizanja, ekonomskog, socijalnog, kulturnog, i drugog napretka Srbije i njenih građana.
       Ključne reči: inženjersko obrazovanje, biotehnologija, životna sredina
 
< Prethodno   Sledeće >