Menu Content/Inhalt
DEPONOVANјE UGLjENIKA U ŠUMSKIM KOMPLEKSIMA KOJIMA GAZDUJE JAVNO PREDUZEĆE „VOJVODINAŠUME“ .
 
 
 
 
 
 
 
DEPONOVANјE UGLjENIKA U ŠUMSKIM KOMPLEKSIMA KOJIMA GAZDUJE JAVNO PREDUZEĆE „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
 
Miljan Velojić
Marko Marinković
Bojan Tubić
Zoran Tomović
 
      Izvod: Stalna emisija uglјen-dioksida (CO2) predstavlјa veliku pretnju trajnom rastu aerozagađenja i pratećim klimatskim promenama. Razumevanje funkcija šumskog ekosistema u procesima vezivanja i deponovanja uglјenika (C) predstavlјa vrlo važan deo borbe protiv aerozagaćenja i mitigacije klimatskih promena. Izuzetno niska šumovitost i stanje šuma u AP Vojvodini upućuju na vanredan značaj i ulogu postojećih šuma za očuvanje životne sredine, uklјučujući i značaj stručnog gazdovanja ovim šumama. U radu su prikazani podaci o količini uskladištenog uglјenika iz iskorišćenog uglјen-dioksida za izgradnju ukupne drvne mase postojećeg šumskog fonda JP za gazdovanje šumama „Vojvodinašume“ Petrovaradin.
       Ključne reči: šuma, drvna masa, aerozagađenje, klimtske promene, uglјen-dioksid (CO2)
 
< Prethodno   Sledeće >