Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ KLIME I SANITARNO-HIGIJENSKIH EFEKATA ŠUMA-CASE STUDY:BUDUĆE KLIMATSKO LEČILIŠTE........
 
 
 
 
 
 
 
ZNAČAJ KLIME I SANITARNO-HIGIJENSKIH EFEKATA ŠUMA - CASE STUDY: BUDUĆE KLIMATSKO LEČILIŠTE KUŠIĆI
 
Marina Vukin
Violeta Babić
Branko Kanјevac
Slobodan Stefanović
 
      Izvod: U radu su analizirane osnovne ekološke karakteristike budućeg klimatskog lečilišta Kušići u planinskom području zapadne Srbije. Pored osnovnih klimatskih faktora, za potpunije sagledavanje klimatskog stanja prikazani su izvedeni klimatski parametri: hidrički bilans i klimatski indeks, na osnovu čega je određen karakter klime istraživanog područja. Istaknute su povolјne klimatske karakteristike, koje određuju lekoviti ekološki činilac ovog područja. Proračunati su sanitarno-higijenski efekti šumskih kompleksa, koji doprinose zdravstvenoj funkciji i prirodnoj vrednosti definisanog područja. Date su smernice i preduslovi za proglašenje banjsko-vazdušnog lečilišta u funkciji regionalnog razvoja.
       Ključne reči: klima, sanitarno-higijenski efekti šuma, zdravstvene funkcije šuma, klimatsko lečilište, Kušići
 
< Prethodno   Sledeće >