Menu Content/Inhalt
PROGNOZA EOLSKIH PROCESA U USLOVIMA VOJVODINE
 
 
 
 
 
 
 
PROGNOZA EOLSKIH PROCESA U USLOVIMA VOJVODINE
 
Ljubomir Letić
Radovan Savić
Vesna Nikolić Jokanović
 
      Izvod: U ovom radu prikazan je razvoj matematičkog modela jednačine eolske erozije, na osnovu terenskih opažanja na Subotičko-Horgoškoj peščari, u periodu 1980-1999. godine. Na osnovu podataka o uticajnim parametrima, koji se odnose na klimu, zemlјište i vegetaciju istraživanog područja, dobijena je jednačina intenziteta eolske erozije, pogodna za prognozu eolskih procesa u uslovima Panonske nizije. Ovaj matematički izraz (Y = A ∙ eB∙X) predstavlјa sistem regresionih kriva, čiji položaj definiše sadržaj vlage u zemlјištu c = f (WZ). Osim toga, dobijene vrednosti intenziteta eolske erozije prilagođene su postojećim klasifikacijama za procenu ugroženosi područja procesom deflacije.
       Ključne reči: aerosol, koncentracija, kohezija, intenzitet erozije vetrom, vreme trajanja agresivnih vetrova, jednačina eolske erozije
 
< Prethodno   Sledeće >