Menu Content/Inhalt
STANJE, KONCEPT I PERSPEKTIVE ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA „LOJANIK“ KOD MATARUŠKE BANJE
Autor Dragana Ostojić, Dragana Petraš   
 
 
 
 
 
 
 
STANJE, KONCEPT I PERSPEKTIVE ZAŠTITE
PRIRODNOG DOBRA „LOJANIK“
KOD MATARUŠKE BANJE
 

Dragana Ostojić
Dragana Petraš

     Izvod: Lojanik je retko nalaziŠte paleobotaničkog karaktera sa fosilnim ostacima silifikovanog (okamenjanog) drveta. Kao lokalitet impresivne geološke pojave, Lojanik je zaštićen pre više od četiri decenije, po osnovu Zakona o zaštiti prirode, na predlog Republiokog zavoda za zaštitu prirode. S obzirom da uživa status naučno prirodnog rezervata, na prostoru Lojanika, pored osnovnih prirodnih vrednosti i specifionosti sadržanih u jedinstvu bio-geodiverziteta, mogu se proučavati svi aspekti tehnokompleksa neolita i starijeg gvozdenog doba. U radu su prikazani rezultati proučavanja koji su obavljeni u cilju revizije zaštićenog prirodnog dobra. Poseban akcenat posvećen je vegetacijskim karakteristikama jer se na lokalitetu sreće jedinstvena prirodna pojava okarakterisana kao okamenjena šuma.
     Ključne reči: Lojanik, petrificirana (okamenjena) šuma, naučno prirodni rezervat prirode, koncept zaštite.
 
< Prethodno   Sledeće >