Menu Content/Inhalt
PRIRODNO PODMLAĐIVANјE VODOZAŠTITNE SASTOJINE BUKVE PRAŠUMSKOG TIPA NA PODRUČJU PLANINE JADOVNI
 
 
 
 
 
 
 
PRIRODNO PODMLAĐIVANјE VODOZAŠTITNE SASTOJINE BUKVE PRAŠUMSKOG TIPA NA PODRUČJU PLANINE JADOVNIK - BiH
 
Zoran Govedar
Marko Materić
 
      Izvod: Istraživanje je vršeno na području planine Jadovnik kod Drvara, BiH. Objekat rada predstavlјao je prašumski tip sastojine bukve (Fagetum montanum illyricum Fuk. et Stef. 1963), koja ima vodozaštitnu funkciju. Istraženi su osnovni elementi strukture sastojine i karakteristike prirodnog obnavlјanja, sa posebnim osvrtom na fenotipske osobine i kvalitet podmlatka. Utvrđeno je da se sastojina uspješno obnavlјa, sa najvećim učešćem jedinki bukve i gorskog javora. Gazdovanje sastojinom treba biti podređeno osnovnoj funkciji zaštite izvorišta i vodotoka (funkcijski tip šume), koji treba da štiti, obezbjeđuje i reguliše vodni režim. Na osnovu pripadnosti prašumskom tipu sastojina, strukturnih elemenata i namjene, predložene su buduće mjere gazdovanja. Iako se radi o šumi posebne namjene i prašumskom tipu sastojine, uzimajući u obzir uspješnu prirodnu obnovu, uzgojne mjere potrebno je provoditi sa osnovnim cilјem pobolјšanja zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala, odnosno vršiti mjere njege sastojine. Jačina zahvata po zapremini treba da iznosi oko 15%, sa češćim prorednim intervalom. Potrebno je primjenjivati pozitivnu selekciju stabala, sa vještačkim čišćenjem stabala od grana. Tokom gajenja sastojine potrebno je održavati i pomagati razvoj plemenitih lišćara jer mješovite sastojine imaju bolјu vodozaštitinu funkciju.
       Ključne reči: prašumaski tip, bukva, vodozaštitne šume, struktura sastojine, podmladak
 
< Prethodno   Sledeće >