Menu Content/Inhalt
ANALIZA EKOLOŠKO - CENOLOŠKOG ODNOSA I VITALNOSTI SASTOJINA BELOG JASENA I CRNOG BORA PODIGNUTIH .
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA EKOLOŠKO - CENOLOŠKOG ODNOSA I VITALNOSTI SASTOJINA BELOG JASENA I CRNOG BORA PODIGNUTIH NA STANIŠTU TIPA ŠUME SLADUNA I CERA (Quercetum farnetto-cerridis) U GJ „LIPOVICA“ – BEOGRAD, SRBIJA
 
Rajko Milošević
Marijana Novaković Vuković
Marina Vukin
Milan Bićanin
 
      Izvod: Ekološko-cenološka vitalnost i strukturna izgrađenost šumskih ekosistema predstavlјa osnovni cilј planiranja gazdovanja šumama, u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine. To je naročito izraženo u šumama posebne namene, posebno u šumama koje spadaju u podkategoriju šuma posebnog značaja i nalaze se u užim urbanim i suburbanim zonama. U skladu sa navedenim, koncipiran je cilј i sadržaj sprovedenih istraživanja na području suburbane zone grada Beograda, u okviru GJ ‘Lipovica’. U radu je prikazana analiza ekološko-cenološke vitalnosti veštački podignutih sastojina crnog bora i belog jasena na sekundarnom staništu koje je okarakterisano kao tip šume sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerridis) na gajnjači. Rezultati istraživanja pokazali su da su veštački podignute sastojine belog jasena signifikantno vitalnije u odnosu na veštački podignute sastojine crnog bora. U tom smislu, sastojinu belog jasena treba zadržati na datom staništu, u narednim planskim periodima, u cilјu postizanja ekološke stabilnosti i vitalnosti sastojine, kao i celokupnog kompleksa. Kada je u pitanju sastojina crnog bora, podignuta na staništu tipa šume sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerridis) na gajnjači, u narednim funkcionalnim planovima potrebno je revidiranje planskog postupka i sprovođenje restitucije i uspostavlјanja strukture primarnog tipa šume. Krajnji cilј budućih uzgojnih mera na istraživanom području je uspostavlјanje potpune funkcionalne stabilnosti i vitalnosti sastojina podignutih na staništu šume sladuna i cera, kao i raznovrsnog ambijetalnog sadržaja ovog značajnog šumskog kompleksa.
       Ključne reči: tip šume, šume posebne namene, beli jasen, crni bor, ekološka stabilnost i vitalnost sastojina
 
< Prethodno   Sledeće >