Menu Content/Inhalt
RAZVOJ GLjIVE Hymenoscyphus fraxineus NA BELOM JASENU (Fraxinus excelsior L.) U EKSTREMNO ..........
 
 
 
 
 
 
 
RAZVOJ GLjIVE Hymenoscyphus fraxineus NA BELOM JASENU (Fraxinus excelsior L.) U EKSTREMNO NEPOVOLjNIM STANIŠNIM USLOVIMA U CRNOJ GORI
 
Aleksandar Vemić
 
      Izvod: Sušenje jasena u Evropi otvara veliki broj pitanja oko načina dalјe zaštite i uređivanja ovih šuma. Od posebnog značaja je istraživanje ove pojave u šumama posebne namene. Cilј istraživanja bio je ispitivanje razvoja simptoma infekcije glјivom Hymenoscyphus fraxineus, na mladim stablima belog jasena, u ekstremno nepovolјnim ekološkim uslovima. Eksperiment je uklјučio inokulaciju mladih stabala vrstom Hymenoscyphus fraxineus i praćenje razvoja nekroza i sušenja, u zavisnosti od različitih karakteristika stabala. Razvoj nekroza u horizontalnom i vertikalnom pravcu bio je sličan na stablima, u rasponu 5-11 godina. Razvoj nekroza na stablima bio je povezan sa intenzivnim sušenjem krošnje. Dobijeni rezultati omogućavaju primenu novih mera zaštite, koje se zasnivaju na poznavanju načina sušenja u ovakvim ekološkim uslovima.
       Klјučne reči: jasen, Hymenoscyphus fraxineus, sušenje stabala, nekroze
 
< Prethodno   Sledeće >