Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE PUHARE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA
 
 
 
 
 
 
 
NAJČEŠĆE PUHARE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA
 
Aleksandar Vemić
 
      Izvod: Glјive sa okruglastim, mesnatim i zatvorenim plodonosnim telima, šire poznate kao puhare su sastavni delovi lišćarskih šumskih ekosistema. Plodonosna tela ovih vrsta svojim pucanjem oslobađaju spore, zbog čega su dobile naziv puhare. Najčešće jestive vrste u šumama Srbije i Crne Gore su Calvatia utriformis, Lycoperdon perlatum i Lycoperdon pyriforme. Cilј ovog rada je bio da se prikaže njihovo rasprostranjenje, morfološke karakteristike i ukaže na mogućnost njihove upotrebe u medicinske svrhe.
       Klјučne reči: puhare, rasprostranjenost, morfologija, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >