Menu Content/Inhalt
SRNEĆA DIVLjAČ U REPUBLICI SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
SRNEĆA DIVLjAČ U REPUBLICI SRBIJI
 
Milivoje Ćosić
Aleksandra Ivetić
Stamen Radulović
Mersida Jandrić
 
      Izvod: Srna (Capreolus capreolus L.) najzastuplјenija je krupna divlјač u Republici Srbiji. Nedavne studije pokazale su sposobnost ove vrste, nekada smatrane tipičnom šumskom vrstom, da kolonizuju širok spektar staništa, te se sada mogu naći na skoro svim evropskim staništima. Pravilna procena broja životinja i poznavanje stvarnog stanja pojedinih populacija divlјih životinja osnova je za pravilno i odgovorno upravlјanje lovištima. Dva faktora, koja igraju klјučnu ulogu u oblikovanju distribucije ove vrste, su hrana i zemlјište. Na njihovu prostornu distribuciju utiču uznemiravanje od strane lјudi, karakteristike terena, klimatski faktori, predatori i drugi. Nјihov broj u 2019. godini, u Republici Srbiji, iznosio je, na kraju lovne sezone, 143.247 jedinki, što je za 34.600 jedinki više u odnosu na 2011. godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu. Sa povećanjem broja jedinki ove vrste, tokom perioda 2011-2019. godine, povećani su i gubici, sa 6.835 u 2011. godini, na 8.516 jedinki, u 2019. godini. U odnosu na ukupan broj jedinki na kraju lovne sezone, prosečni godišnji gubici iznose 6-7%, u posmatranom periodu.
       Klјučne reči: srna, Capreolus capreolus L., populacija, procen a broja životinja, prostorna distribucija jedinki
 
< Prethodno   Sledeće >