Menu Content/Inhalt
UNOŠENJE ČETINARA NA STANIŠTU SLADUNA I CERA NA PODRUČJU BOGOVAĐE
Autor Snežana Stajić, Ljubinko Rakonjac   
 
 
 
 
 
 
 
UNOŠENJE ČETINARA NA STANIŠTU SLADUNA
I CERA NA PODRUČJU BOGOVAĐE
 
Snežana Stajić
Ljubinko Rakonjac
 
     Izvod: U radu je prikazano i analizirano stanje veštački podignutih sastojina Vajmutovog bora, duglazije i ariša, na staništu sladuna i cera sa grabom (Quercetum farnetto-cerris subas.carpinetosum betuli Rudski), na području Bogovađe. Na osnovu proučenih uslova sredine i sastojinskog stanja, kao i razvoja pojedinačnih stabala analizirano je u kojoj meri ove vrste koriste proizvodni potencijal staništa, i da li se pokazalo opravdanim koristiti ih prilikom rekonstrukcije izdanačkih šuma sladuna i cera.
     Ključne reči: šuma sladuna i cera, četinari, sastojinsko stanje, razvoj stabala, kvalitet sastojine.
 
< Prethodno   Sledeće >