Menu Content/Inhalt
TRANSGENE DRVENASTE BILjKE U SAVREMENOM OPLEMENјIVANјU DRVEĆA
 
 
 
 
 
 
 
TRANSGENE DRVENASTE BILjKE U SAVREMENOM OPLEMENјIVANјU DRVEĆA
 
Vasilije Isajev
Saša Orlović
Milan Mataruga
Vladan Živadinović
 
      Izvod: Rastuće potrebe za proizvodima od drveta, kao i opšti značaj ekoloških, meliorativnih i ekonomskih funkcija šuma zahtevaju primenu savremenih metoda biotehnologije, pri sintezi i gajenju kultivara i klonova drveća. Testiranje transgenih taksona drveća trenutno se odvija u 35 država sveta, od čega se u 16 država obavlјaju samo ispitivanja u polјskim ogledima, i to sa malim brojem bilјaka, 12 – 2850 primeraka. Ova relativno mlada oblast biotehnologije i biologije drveća usmerena je na:(1) unapređenje otpornosti na patogene, pesticide i stres; (2) upravlјanje sadržajem i strukturom lignina i (3) pobolјšanje rasta. Transgeno drveće, takođe, ima i veliki potencijal u drugim oblastima primenjenih istraživanja, kao što je proizvodnja fitohemikalija, melioracija zagađenih zemlјišta, unapređenje očuvanja kvaliteta životne sredine te u fiziološkim istraživanjima. Iskustva iz polјoprivrede ne mogu se direktno primeniti kod šumskih vrsta drveća i žbunja. Potreban obim i intenzitet primene navedenih metoda rada u oplemenjivanju drveća i žbunja razlikuje se kod različitih vrsta, u skladu sa njihovim bioekološkim karakteristikama. U ovom radu predstavlјeni su neki od postignutih rezultata u primeni biotehnologije kod vrsta rodova Populus, Pinus, Picea. Međutim, iako su rezultati pojedinih testova izuzetno dobri, genetski modifikovano drveće još uvek se ne gaji komercijalno. U radu velikog broja timova, ispitivanja su fokusirana na četiri grupe svojstava, koja su, na osnovu rezultata postignutih pri tradicionalnom oplemenjivanju drveća, prioritetna: unapređenje kvantiteta i kvaliteta u proizvodnji drvne mase, tolerancija na herbicide, otpornost prema insektima i kontrola cvetanja.
       Ključne reči: biotehnologija, GMO, drveće, šumarstvo
 
< Prethodno   Sledeće >