Menu Content/Inhalt
Flammulina velutipes(Curt.:Fr.)Sing.-OPIS GLjIVE, EKONOMSKI ZNAČAJ I MOGUĆNOST KORIŠĆENјA .....
 
 
 
 
 
 
 
Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) Sing. – OPIS GLjIVE, EKONOMSKI ZNAČAJ I MOGUĆNOST KORIŠĆENјA U MEDICINSKE SVRHE (LEKOVITA SVOJSTVA)
 
Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
 
      Izvod: Glјiva Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) Sing. javlјa se kao parazit ili saprofit na lišćarskim vrstama drveća. Plodonosna tela (pečurke) jestive su i javlјaju se u toku zimskih meseci (ako je blaga zima), ili ranog proleća, i to u vreme kada druge pečurke ne rastu. Pečurke rastu u busenovima u osnovi stabala ili na samim stablima. Mada nije izraženiji destruktor drveta, njen značaj je u tome što njene pečurke pokazuju lekovita svojstva. Cilј ovog rada je bio da ukaže na mogućnost korišćenja F. velutipes u medicinske svrhe.
       Ključne reči: Flammulina velutipes, bela trulež, značaj, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >