Menu Content/Inhalt
EFIKASNOST RADA HARVESTERA U KULTURAMA BORA NA PODRUČJU DELIBLATSKE PEŠČARE
 
 
 
 
 
 
 
EFIKASNOST RADA HARVESTERA U KULTURAMA BORA NA PODRUČJU DELIBLATSKE PEŠČARE
 
Milorad Danilović
Vladimir Ćirović
Dušan Stojnić
Slavica Antonić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja efikasnosti rada harvestera John Deere 1470G, u kulturama belog bora (Pinus sylvestris) starosti 70 godina. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji GJ „Deliblatski pesak – Korn“. Primenjena je studija vremena i rada. Vremena trajanja radnih operacija snimana su metodom fotohronometraže. Ukupno je posečeno 500 stabala, ukupne zapremine 436,40 m3. Rezultati su pokazali da u ukupnom vremenu seče i izrade zastoji učestvuju sa 34%, dok je udeo efektivnog radnog vremena 66%. Faktor dodatnog vremena iznosi 1,60. Produktivnost harvestera najviše je zavisila od prečnika stabla na prsnoj visini i kretala se od 4,77 m3/ha do 24,55 m3/ha. Jedinični troškovi su se smanjivali sa povećanjem prečnika stabla na prsnoj visini. Vrednosti jediničnih troškova kretali su se od 3,26 €/m3 do 16,78 €/m3.
       Ključne reči: harvester, John Deere 1470G, produktivnost, kulture bora, Deliblatska peščara
 
< Prethodno   Sledeće >