Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST DIMENZIJA BILjAKA U OŽILIŠTU I MATIČNјAKU REPROMATERIJALA SELEKCIONISANIH KLONOVA.
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST DIMENZIJA BILjAKA U OŽILIŠTU I MATIČNјAKU REPROMATERIJALA SELEKCIONISANIH KLONOVA AMERIČKE CRNE TOPOLE I NјENIH HIBRIDA
 
Branislav Kovačević
Leopold Poljaković Pajnik
Zoran Galić
Dušan Isajev
 
      Izvod: U radu su ispitane razlike u rastu i razvoju bilјaka u sistemu ožilišta i matičnjaka za proizvodnju repromaterijala kod tri klona američke crne topole (Populus deltoides Bartr.) i njenih hibrida. Rezultati dobijeni u ožilištu nakon prve vegetacione sezone ukazuju da razlike između tri ispitivana klona nisu značajne. Ove genotipove karakteriše relativno zadovolјavajući prijem reznica i rast ožilјenica. Oko 60% reznica dalo je ožilјenice koje zadovolјavaju standarde za korišćenje u pošumlјavanju, a razlike između ovih klonova i široko rasprostranjenih klonova euroameričke crne topole Pannonia i I-214, u ovom parametru, nisu bile značajne. Razlike među ispitivanim klonovima američke crne topole u sistemu matičnjaka, nakon druge vegetacione sezone, bile su značajne u visini pruteva i udelu pruteva viših od 4 m, ali ne i u udelu pruteva koji se uobičajeno koriste za izradu reznica visine od 1 do 3 m. Selektovane klonove američke crne topole karakteriše relativno vigorozan rast u odnosu na klonove Pannonia i I-214, te nakon druge vegetacione sezone imaju relativno nizak (oko 28-38%) udeo pruteva zadovolјavajuće visine (1 - 3 m). U cilјu optimizacije klonske tehnologije rasadničke proizvodnje selektovanih klonova američke crne topole, istraživanja bi trebalo nastaviti.
       Ključne reči: Populus deltoides, rasadnička proizvodnja, klonska tehnologija
 
< Prethodno   Sledeće >