Menu Content/Inhalt
POJAVA VRSTE Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn. NA KUPULAMA BUKVE U CRNOJ GORI
 
 
 
 
 
 
 
POJAVA VRSTE Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn. NA KUPULAMA BUKVE U CRNOJ GORI
 
Aleksandar Vemić
Zlatan Radulović
 
      Izvod: Glјiva Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn. kao vrsta povezana prvenstveno sa pitomim kestenom, konstatovana je na kupulama bukve u šumama Crne Gore. U ovom radu su prikazani nalaz apotecija glјive na kupulama bukve, rasprostranjenost i morfološke karakteristike. Pojava apotecija glјive je konstatovana od septembra do kraja decembra. Apotecije su bile sivobele, čekinjaste po površini sa drškom različite dužine. Oštećenja kupula nisu doprinela, dok je starost kupula doprinela pojavi apotecija. Askusi su cilindrični, sa višeseptiranim askosporama. Prema dostupnoj literaturi ovo je prvo istraživanje bioekologije glјive Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn. na kupulama bukve u Crnoj Gori a verovatno i šire. Dobijeni rezultati omogućavaju bolјe poznavanje diverziteta glјiva na kupulama bukve u domaćim šumama, kao i bioekološkoh karakteristika glјive Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn.
       Ključne reči: Rutstroemia echinophila, kupule, bukva, rasprostranjenost
 
< Prethodno   Sledeće >