Menu Content/Inhalt
NAMENSKA PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA ZA POŠUMLJAVANJA U ZAŠTITNIM ŠUMAMA KITNJAKA, SLADUNA I CE
Autor Vasilije Isajev, Marina Vukin, Vladan Ivetić   

 
 
 
 
 
 
NAMENSKA PROIZVODNJA SADNOG
MATERIJALA ZA POŠUMLJAVANJA
U ZAŠTITNIM ŠUMAMA KITNJAKA,
SLADUNA I CERA
 
Vasilije Isajev
Vladan Ivetić
Marina Vukin

 
        Izvod: U radu je predstavljen koncept namenske proizvodnje sadnica, sa posebnim osvrtom na sadni materijal namenjen za sadnju u zaštitnim šumama kitnjaka, sladuna i cera. Savremeno šumarstvo sve više se bazira na opštekorisnim funkcijama šuma, te se podizanju i gajenju šuma sa ovakvim namenama poklanja sve veća pažnja. Posebni zahtevi, u smislu stanišnih uslova i ciljeva gazdovanja, nalažu potrebu za proizvodnjom ciljnih sadnica. Tradicionalni koncept masovne proizvodnje uniformnih sadnica sve više treba zamenjivati namenskom proizvodnjom sadnog materijala, koji će u najvećoj meri, s obzirom na stabilna morfo-fiziološka svojstva sadnica, ispuniti ciljeve pošumljavanja.
        Ključne reči: sadnice, namenska proizvodnja, ciljne sadnice, zaštitne šume
 
< Prethodno   Sledeće >