Menu Content/Inhalt
PRIRODNE VREDNOSTI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PALjEVINE“ NA PLANINI JAVOR NA PODRUČJU .....
 
 
 
 
 
 
 
PRIRODNE VREDNOSTI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PALjEVINE“ NA PLANINI JAVOR NA PODRUČJU JUGOZAPADNE SRBIJE
 
Dragana Ostojić
Alen Kiš
Biljana Krsteski
Marina Vukin
 
      Izvod: Specijalni rezervat prirode „Palјevine“ predstavlјa zaštićeno prirodno dobro na području jugozapadne Srbije, na planini Javor, u visinskom dijapazonu 1.100-1.200 m n.v. Šuma je izdvojena i zaštićena kao Specijalni rezervat prirode, u kome posebnu vrednost ima piramidalni varijetet jele Abies alba var. Pyramidalis Carr. Specijalni rezervat prirode „Palјevine“ predstavlјa jedini lokalitet u Srbiji i na Balkanu, u kome je prisutna piramidalna jela. I nakon više od pola veka trajanja zaštite, zajednica piramidalne jele na ovom prostoru ispunjava osnovne kriterijume zaštite: autohtonost, izvornost, retkost i očuvanost, na osnovu kojih je definisan režim zaštite II i III stepena.
       Ključne reči: Specijalni rezervat prirode „Palјevine“, vegetacijske karakteristike, piramidalna jela, planina Javor
 
< Prethodno   Sledeće >