Menu Content/Inhalt
UTICAJ GLjIVE Laetiporus sulphureus(Bull. ex Fr.)Murrill NA ČVRSTOĆU NA SAVIJANјE DRVETA HRASTA..
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ GLjIVE Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill NA ČVRSTOĆU NA SAVIJANјE DRVETA HRASTA KITNЈAKA
 
Miroslava Marković
Renata Gagić Serdar
Marija Milosavljević
 
      Izvod: Uzorci za ispitivanje prikuplјeni su iz srčike zdravog stabla hrasta u Istočnoj Srbiji. Tokom perioda ispitivanja od 2, 4 i 6 meseci, uzorci drveta bili su izloženi uticaju micelije glјive, koja uzrokuje mrku prizmatičnu trulež hrasta Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill (sumpornjača). Ispitan je uticaj glјive Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill na smanjenje čvrstoće na savijanje drveta Q. petraea. Posle 2, 4 i 6 meseci pod dejstvom glјive L. sulphureus, statička čvrstoća na savijanje hrastovog drveta značajno se smanjila u poređenju sa početnom vrednošću (100%) i iznosila je 91,73%, 75,17% i 63,25%. Regresiona linija dobijena obradom podataka otvorila je mogućnost prognoziranja promena svojstava drveta u određenim vremenskim periodima dejstva glјive pod nepromenjenim uslovima spolјne sredine.
       Ključne reči: čvrstoća na savijanje, hrast kitnjak
 
< Prethodno   Sledeće >