Menu Content/Inhalt
PRILOZI: PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: PREGLEDNI RAD - POJAM, STRUKTURA
 
 
 
 
 Prilog časopis Šumarstvo 2021 3-4:
 
 
PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: PREGLEDNI RAD - POJAM, STRUKTURA I PROCENA
 
Nenad Ranković
 
      Izvod: Postoji veliki broj različitih vrsta izveštaja o sprovedenom istraživanju, kojima se saopštavaju rezultati istraživanja. Oni se međusobno razlikuju po kvalitetu i obuhvatnosti, a što se reflektuje na način saopštenja i strukturu izveštaja. Najčešće se sreću tri vrste: pregledni originalni naučni i stručni radovi. Za razliku od originalnih naučnih i stručnih radova, kod preglednih radova je teško uniformno definisati elemente za kategorizaciju, jer ovaj tip rada pristupa saopštavanju činjenica na sasvim drugačiji način. Pošto to u mnogome zavisi od naučne oblasti i ukupnog dostignutog nivoa poznavanja naučnog problema, ima dosta nerazumevanja i razmimoilaženja u kategorisanju nekog naučnog izveštaja kao pregledni rad. S obzirom na to, a držeći se stanovišta da, ipak, treba da postoje neki čvršći okviri za definisanje ove vrste izveštaja, ovde se čini pokušaj da se neke stvari malo pojasne i time pomogne i redakcijama časopisa i recenzentima u donošenju odluke o kategorizaciji podnetog teksta izveštaja i olakša procena njegovog kvaliteta.
       Ključne reči: pregledni rad, objavlјivanje
 
< Prethodno   Sledeće >