Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE Armillaria VRSTE U NAŠIM ŠUMAMA I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA
 
 
 
 
 
 
 
NAJČEŠĆE Armillaria VRSTE U NAŠIM ŠUMAMA I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA
 
Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
 
      Izvod: Glјive iz roda Armillaria spadaju među najčešće i najznačajnije glјive u lišćarskim i četinarskim šumama Srbije. Neke vrste se javlјaju kao paraziti, koloniziraju živa stabla i prouzrokuju trulež korena i pridanka stabla (npr. A. mellea na lišćarima i A.ostoyae na četinarima). Neke vrste se razvijaju kao paraziti slabosti ili saprofiti, tj. razvijaju se na fiziološki oslabelim stablima, suvim stablima, ležavinam i panjevima. Smatra se da se u svetu javlјa oko 40 Armillaria vrsta (Watling, R. et al., 1991), u Evropi je prisutno 7 vrsta (Guillaumin, J. 2005), a u Srbiji 5 vrsta (Keča, N. et al., 2004, 2006). U radu je dat opis vrsta koje se javlјaju u Srbiji, a takođe je ukazano i na neka lekovita svojstva i mogućnosti primene u medicinske svrhe.
       Ključne reči: Armillaria sensu lato, trulež korena, bela trulež, značaj, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >