Menu Content/Inhalt
KONVERZIJA IZDANAČKIH ŠUMA KITNJAKA, SLADUNA I CERA NA PODRUČJU “STOLOVI-RIBNICA”
Autor Milun Krstić, Ljubivoje Stojanović, Darinka Vorkapić   
 
 
 
 
 
 
 
 
KONVERZIJA IZDANAČKIH ŠUMA KITNJAKA,
SLADUNA I CERA NA PODRUČJU
“STOLOVI-RIBNICA”
 
Milun Krstić
Ljubivoje Stojanović
Darinka Vorkapić

        Izvod: U radu je obrađena uzgojna problematika u mešovitim izdanačkim šumama sladuna i cera, kao i šumama kitnjaka na području Kraljeva. Istraživanjem su obuhvaćene tri ekološke jedinice na području Stolovi-Ribnica. Ukazano je na problem nastanka izdanačkih šuma i njihovo nezadovoljavajuće stanje, kao i potrebu prevođenja u visoki uzgojni oblik. Detaljno su proučeni uslovi sredine, sastojinsko stanje, kvalitet stabala i razvoj prečnika pojedinačnih stabala. Na osnovu toga predloženi su odgovarajući uzgojni zahvati u ovim izdanačkim šumama posebne namene u cilju njihove konverzije u šume semenog porekla.
        Ključne reči: izdanačke hrastove šume, stanišni uslovi, sastojinsko stanje, uzgojni zahvati, konverzija.

 
< Prethodno   Sledeće >