Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST POPULACIJA SLADUNA(Quercus frainetto Ten.)U SRBIJI PREMA MORFOLOŠKIM SVOJSTVIMA ŽIRA
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST POPULACIJA SLADUNA (Quercus frainetto Ten.) U SRBIJI PREMA MORFOLOŠKIM SVOJSTVIMA ŽIRA
 
Vladan Popović
Aleksandar Lučić
Ljubinko Rakonјac
 
      Izvod: U cilјu upoznavanju varijabilnosti prirodnih populacija sladuna u delu prirodnog areala u Srbiji izvršene su analize morfoloških svojstava žira. Za potrebe istraživanja u oktobru 2019. godine sakuplјen je žir u devet prirodnih populacija sladuna. Na osnovu tri merena morfološka parametara i dva izvedena odnosa utvrđena je međupopulaciona varijabilnost. Dobijeni rezultati su pokazali postojanje značajne varijabilnosti morfoloških svojstava žira i ukazuju na visoku fenotipsku varijabilnost istraživanih svojstava i genetsku diferencijaciju populacija sladuna u Srbiji. Rezultati analize varijanse pokazuju statistički značajne razlike između istraživanih populacija za sva posmatrana svojstva. Raspoloživi genofond sladuna odlikuje se zadovolјavajućim stepenom genetičke varijabilnosti i predstavlјa dobru polaznu osnovu za proces dalјnjeg oplemenjivanja.
       Ključne reči: sladun, varijabilnost, genofond, populacija
 
< Prethodno   Sledeće >