Menu Content/Inhalt
UTICAJ MINERALNIH ĐUBRIVA NA SADRŽAJ SLOBODNE I VEZANE VODE U JEDNOGODIŠNјIM (1+0) SADNICAMA ...
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ MINERALNIH ĐUBRIVA NA SADRŽAJ SLOBODNE I VEZANE VODE U JEDNOGODIŠNјIM (1+0) SADNICAMA SMRČE (Picea abies /L. /Karst.)
 
Dragan Stojičić
 
      Izvod: u ovom radu analiziran je uticaj različitih doza mineralnih đubriva koja se koriste u redovnoj rasadničarskoj proizvodnji, na sadržaj slobodne i vezane vode, u jednogodišnjim sadnicama smrče (1+0). Sadržaj slobodne i vezane vode nadzemnih dijelova i korijenovog sistema sadnica obuhvata određivanje slјedećih parametara: masa nadzemnih i podzemnih dijelova sadnica u svježem stanju, masa nadzemnih i podzemnih dijelova sadnica poslije sušenja na 60 °C i masa nadzemnih i podzemnih dijelova sadnica poslije sušenja na 105 °C. Istraživanja u ovom radu imala su za cilј da prezentuju osnovne informacije o varijabilitetu parametara stanja vode, kao i uticaj đubriva na sadržaj vode u bilјkama. Ogled je postavlјen u rasadniku “Stanovi”, koji se nalazi u sklopu Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju, JP “Šume Republike Srpske” a. d. Sokolac.
       Ključne reči:mineralna đubriva, rasadnička proizvodnja, smrča, slobodna i vezana voda
 
< Prethodno   Sledeće >