Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANјE MEŠOVITIH ŠUMA JELE I SMRČE NA GORNјEIBARSKOM ŠUMSKOM PODRUČJU ...........
 
 
 
 
 
 
 
SASTOJINSKO STANјE MEŠOVITIH ŠUMA JELE I SMRČE NA GORNјEIBARSKOM ŠUMSKOM PODRUČJU - JUGOZAPADNA SRBIJA
 
Nikola Martać
Nenad Petrović
Branko Kanјevac
Aleksandar Popović
 
      Izvod: Predmet istraživanja u radu su mešovite šume smrče i jele na području gazdinskih jedinica „Đerekarski Omar“ i „Mojstirske šume“, koje ulaze u sastav Gornjeibarskog šumskog područja. Istraživane sastojine pripadaju zajednici smrče i jele - Abieti - Piceetum abietis Mišić et Popović, 1978. Osnov za proučavanje strukturne izgrađenosti i proizvodnog potencijala ovih šuma predstavlјaju podaci sa 2 ogledna polјa, veličine 1 ha i 0,5 ha. U strukturnom smislu, istraživane sastojine karakteriše jednodobna struktura, pri čemu se može očekivati da će u budućnosti dobiti karakteristike dvospratnih sastojina. Opšta karakteristika šuma smrče i jele u ovom šumskom području su veoma raznolike strukturne karakteristike, gde se sreću strukture od onih koje karakterišu jednodobne sastojine, do struktura tipičnih za višespratne i raznodobne sastojine. Pri tome, dominiraju tanka stabla i stabla srednje deblјine, sa minimalnim prisustvom stabala jakih dimenzija. Stanišni potencijal, sastojinske karakteristike i međusobni odnosi vrsta drveća unutar njih rezultirali su strukturnom složenošću, visokom proizvodnošću i ekološkom stabilnošću ovih šuma, tako da u budućem gazdovanju treba izbegavati radikalnije mere i zahvate koji bi narušili uspostavlјene odnose i dinamičke procese.
       Ključne reči:strukturne karakteristike, šume smrče i jele, Gornjeibarsko šumsko područje, jugozapadna Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >