Menu Content/Inhalt
INVENTARIZACIJA STABALA PITOMOG ORAHA (Juglans regia L.) U PRIRODNIM SASTOJINAMA NA PODRUČJU ......
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIZACIJA STABALA PITOMOG ORAHA (Juglans regia L.) U PRIRODNIM SASTOJINAMA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA „ĐERDAP“
 
Milica Kovač
Branislav Kovačević
Saša Orlović
 
      Izvod: U radu je predstavlјena inventarizacija stabala domaćeg oraha (Juglans regia L.), na njegovom prirodnom arealu na teritoriji Nacionalnog parka „Đerdap“, koji se nalazi u istočnom delu Srbije. Domaći orah ima dugu tradiciju uzgoja u Srbiji, ali pretežno samo u svrhu ishrane. Uslovi klime i zemlјišta pogodni su za uzgoj oraha u većem delu Srbije, ali se njegove prirodne sastojine nalaze samo u istočnom delu zemlјe. Među prirodnim sastojinama oraha u Srbiji, najveća i najznačajnija je ona u delu Đerdapske klisure. Domaći orah ima značajnu ulogu u stvaranju mnogih šumskih zajednica na Đerdapu, gde se nalazi u 12 zajednica, od kojih su tri na silikatnim matičnim stenama, a ostale na krečnjačkim. U Nacionalnom parku „Đerdap“ stabla su obeležena na pet lokacija: „Bojana“, „Lepenski vir“, „Zlatica“, „Porečke šume“ i lokacija „Štrbac“. Za svako stablo određene su koordinate i nadmorska visina stabala i izmereni su visina i prsni prečnik. Sa svakog stabla sakuplјeno je seme, kako bi se formirala semenaska plantaža i omogućila dalјnja istraživanja varijabilnosti ove vrste. Cilј ovog istraživanja je formiranje baze kao osnove za dalјnja istraživanja varijabilnosti domaćeg oraha u autohtonim sastojinama u svrhu restauracije, očuvanja i unapređenja ove značajne i plemenite vrste.
       Ključne reči:Juglans regia, varijabilnost, ex situ konzervacija, semenska plantaža
 
< Prethodno   Sledeće >