Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANјU ODUMIRANјA VRHOVA SMRČE (“TOP DYING”) U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG POZNAVANјU ODUMIRANјA VRHOVA SMRČE (“TOP DYING”) U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE
 
Aleksandar Vemić
Ivan Milenković
 
      Izvod: Pojava odumiranja vrhova stabala smrče složen je poremećaj koji još uvek nije u potpunosti objašnjen. Kao osnovni uzročnik smatra se kompleksan fiziološki poremećaj stabala, izazvan neadekvatnim vremenskim uslovima u zimskom periodu godine, kao i sušni i toplotni stres. Prilikom monitoringa zdravstvenog stanja stabala smrče, prisustvo pojave sušenja vrhova stabala utvrđeno je u različitim šumama Srbije i Crne Gore. U radu su prikazani simptomi sušenja vrhova i najčešći abiotički i biotički uzročnici. Takođe, prikazana je povezanost između abiotičkih uzročnika sušenja vrhova stabala smrče i pojave određenih vrsta parazitskih glјiva na ovim stablima. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaklјučiti da na procese sušenja vrhova stabala smrče u istraživanim šumskim kompleksima gotovo uvek istovremeno utiče više faktora, bez obzira na to koji od njih je dominantan.
       Ključne reči:Picea abies, sušenje vrhova smrče, simptomi sušenja, patogene glјive
 
< Prethodno   Sledeće >