Menu Content/Inhalt
PLANIRANјE PROREDNIH SEČA U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE KORIŠĆENјEM LOKALNOG STANIŠNOG MODELA ..
 
 
 
 
 
 
 
PLANIRANјE PROREDNIH SEČA U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE KORIŠĆENјEM LOKALNOG STANIŠNOG MODELA RAZVOJA STABALA
 
Milun Krstić
Branko Kanјevac
 
      Izvod: U radu je prezentovana mogućnost korišćenja osnovnih karakteristika razvoja stabala, za planiranje prorednih seča, kao mera nege šuma korišćenjem lokalnog stanišnog modela razvoja stabala. Kao primer, korišćeni su dobijeni modeli razvoja dominantnih stabala izdanačkog porekla u kvalitetnim izdanačkim sastojinama na najkarakterističnijim produktivnim staništima na području severoistočne Srbije. Proučavane sastojine bile su u fazi razvoja kada se u postupku pripreme za konverziju uzgojnog oblika - u visoke šume, primenjuju proredne seče kao mere nege. Dobijeni stanišni modeli razvoja visina stabala dominantnog sprata pokazuju korelacionu zavisnost od proizvodnog potencijala staništa, kao i odgovarajuće razlike i specifičnosti u vremenu početka proređivanja i prorednog intervala. Utvrđeno je u kojoj starosti sastojine treba izvršiti prvu proredu, pri kojoj visini stabala dominantnog sprata i koliko treba da iznosi proredni interval.
       Ključne reči: izdanačke šume bukve, visinski rast, razvojni modeli, prorede, uzgojni tretman
 
< Prethodno   Sledeće >