Menu Content/Inhalt
EFIKASNOST BIOLOŠKE ZAŠTITE U RASADNIČKOJ PROIZVODNјI
 
 
 
 
 
 
 
EFIKASNOST BIOLOŠKE ZAŠTITE U RASADNIČKOJ PROIZVODNјI
 
Miroslava Marković
Snežana Stajić
Nenad Marković
Sabahudin Hadrović
 
      Izvod: Hemikalije su opšte prisutne u našem globalnom okruženju. Jedno od najvažnijih područja potencijalnih inovacija održivosti je zelena hemija. Proučavan je uticaj alternativnih mera zaštite od pojave masovnog obolјevanja sadnica hrasta i hrastovih šuma u Centralnoj Srbiji (uzrokovano dejstvom Microsphaera alphitoides) različitim dozama biofungicida AQ-10. Ispitivanja su vršena standardnim OEPP metodama PP1/69(2) (1997). Nјegova primena će dovesti do upotrebe i stvaranja prirodno sigurnijih hemikalija, smanjenjem rizika od izloženosti toksičnim hemikalijama i povećanjem dostupnosti sigurnijih, zdravijih proizvoda. Najbolјi rezultati u suzbijanju hrastove pepelnice postignuti su upotrebom sumpora SC u koncentraciji od 0,5%, dok su sasvim zadovolјavajući rezultati dobijeni upotrebom biofungicida AQ-10 u najvećoj dozi primene (70g/ha). Dokazano je da broj tretmana nema značajan uticaj na povećanu efikasnost biopreparata, ili drugim rečima, pokazao je da osim doziranja aplikacije, visoka efikasnost biopreparata zavisi pre svega od pravilnog vremena primene.
       Ključne reči: efikasnost, AQ-10, pepelnica, hrast
 
< Prethodno   Sledeće >