Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST SADRŽAJA UGLjENIKA I AZOTA U ŠUMSKOJ PROSTIRCI U SASTOJINAMA GORNјEIBARSKOG .......
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST SADRŽAJA UGLjENIKA I AZOTA U ŠUMSKOJ PROSTIRCI U SASTOJINAMA GORNјEIBARSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA
 
Sabahudin Hadrović
Zoran Miletić
Aleksandar Lučić
Saša Eremija
 
      Izvod: Šumska prostirka može se definisati kao ukupni organski materijal koji se nalazi na površini mineralnog dela zemlјišta, bez obzira na stepen raspadanja pomenutog materijala. Neosporno je da je u šumskoj prostirci nagomilana (akumulirana) znatna količina uglјenika i azota, i da je ona različita, u zavisnosti od: vrste sastojine, starosti sastojine, vrste drveća, razvijenosti krune itd. Šumska prostirka direktno utiče na fizička i hemijska svojstva zemlјišta i na pedogenetske procese te predstvlјa jednu od najvažnijih karika razmene materija između sastojine, zemlјišta i atmosfere. Šumski ekosistemi sadrže više uglјenika po jedinici površine nego bilo koji drugi tip korišćenja zemlјišnog prostora. Šumska zemlјišta sadrže oko 40% ukupnog uglјenika u okviru šumskog ekosistema, tako da imaju veliki značaj u sistemu upravlјanja šumama. Istraživanja sadržaja uglјenika i azota u šumskoj prostirci vršena su u 12 sastojina, u okviru Gornjeibarskog šumskog područja, na području Novog Pazara. Dobijeni rezultati govore o tome da su razlike evidentne i da iste zavise od svih pomenutih faktora.
       Ključne reči: šumska prostirka, uglјenik, azot, sastojina, zemlјište
 
< Prethodno   Sledeće >