Menu Content/Inhalt
POPULACIJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA SRBIJE – ANALIZA DINAMIKE BROJNOSTI I ......
 
 
 
 
 
 
 
POPULACIJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA SRBIJE – ANALIZA DINAMIKE BROJNOSTI I KORIŠĆENјA
 
Arsenije Simić
Velisav Karaklić
 
      Izvod: U radu je prikazana analiza dinamike brojnosti i korišćenja populacija srne u lovištima Srbije tokom 2011-2017. godine. Korišćeni su podaci dobijeni u elektronskom obliku od Republičkog zavoda za statistiku (Obrazac LOV-11), koji se odnose na nivo statističkih regiona i pojedinih opština. Za četiri analizirane godine (2011, 2013, 2015. i 2017), primenom GIS tehnologije u softverskom paketu ArcGIS 10.4 (ArcMap), izrađene su karte procenjene prolećne brojnosti, registrovanog odstrela i ukupnih gubitaka, kao i gubitaka u saobraćaju. Procenjena brojnost populacija srne u proleće 2017. (≈132.640 jedinki) veća je u poređenju sa procenjenim stanjem iz 1991. (≈100.000 jedinki) i 2001. god. (≈93.000 jedinki). Utvrđeno je da su podaci koje dostavlјaju korisnici lovišta veoma često netačni i nepotpuni, ili da brojni korisnici lovišta ne dostavlјaju tražene podatke (Obrazac LOV-11). Zbog toga je veoma teško da se objektivno utvrdi i analizira stanje ove vrste krupne divlјači, naročito zato što nema podataka o polnoj i starosnoj strukturi njenih populacija.
       Ključne reči: srna, prostorna distribucija, odstrel, gubici, GIS
 
< Prethodno   Sledeće >