Menu Content/Inhalt
FLUKTUACIJE EKSTREMNIH TEMPERATURA VAZDUHA U AVGUSTU U ŠUMAMA SLADUNA I CERA NA PODRUČJU ŠG .....
 
 
 
 
 
 
 
FLUKTUACIJE EKSTREMNIH TEMPERATURA VAZDUHA U AVGUSTU U ŠUMAMA SLADUNA I CERA NA PODRUČJU ŠG „KRAGUJEVAC” KRAGUJEVAC
 
Zoran Galić
Miljan Samardžić
Sanјa Simić
Albina Tarjan Tobolka
 
      Izvod: U Srbiji je klimazonalna šuma predstavlјena svezom Quercetum frainetto-cerridis Rudski 1949, a u radu je izvršena analiza podataka o fluktuaciji temperatura u avgustu tokom perioda od 10 godina (od 2010. do 2019. godine), u sastojini sladuna i cera, na području ŠG „Kragujevac” Kragujevac. U istraživanom periodu utvrđeno je povećanje maksimalnih i minimalnih temperatura vazduha, a praćeno je i povećanje koeficijenta varijacije. U analiziranom periodu (2010-2019. godine) utvrđeno je povećanje maksimalnih mesečnih temperatura u avgustu (mesečni prosek od 23,7 do 31,1°C), sa standardnom greškom devijacije od 2,9 do 5,9°C. Koeficijent varijacije imao je u istraživanom periodu trend povećanja (od 10,75 do 19,67%), bez izražene linearne statističke značajnosti. Isto tako, zabeleženo je i smanjenje standardne devijacije istraživanih parametra, a navedeni fenomen mogao bi objasniti i pojavu značajnih odstupanja FAI indeksa. Prema FAI indeksu, stanišni uslovi su bili vrlo heterogeni, s tim da je najčešće zabeleženo da je klimazonalna zajednica bila dominantno u šumostepi, a najmanje u reprezentativnom stanišnim uslovima. Osim navedenog, utvrđeno je da je su u 2014. godini, prema ovom indeksu, zabeleženi i uslovi definisani za bukove šume. U praktičnom smislu, u istraživanom periodu je došlo do smanjenja razlika između srednjih vrednosti maksimalnih i minimalnih temperatura, što je potrebno uzeti u obzir prilikom narednih istraživanja i ukazati na moguće anomalije koje se mogu desiti u budućnosti.
       Ključne reči: Quercus frainetto, Quercus cerris, ekstremni događaji
 
< Prethodno   Sledeće >