Menu Content/Inhalt
AŽURIRANјE POVRŠINA U LOVIŠTU UPOTREBOM GIS APLIKACIJA
 
 
 
 
 
 
 
AŽURIRANјE POVRŠINA U LOVIŠTU UPOTREBOM GIS APLIKACIJA
 
Branislav Šarčević
 
      Izvod: Zakonom o divlјači i lovstvu lovište je definisano kao zaokružena prirodna celina. U ovom radu analizirani su neki aspekti korišćenja GIS aplikacija, kao što je Quantum GIS (Qgis), softverski alat koji ima vrlo dobre mogućnosti pregleda, uređivanja i analize geopodataka; Google Earth aplikacija, u kojoj se prikazuje zemlјa na osnovu satelitskih snimaka i aplikacija GEOSrbija, koja predstavlјa integrisani sistem geoprostornih podataka u Republici Srbiji. Korišćenjem navedenih kompjuterskih aplikacija izvršena je provera granica lovišta, zatim lovnih i nelovnih površina u lovištima koja se nalaze na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Cilј ovog rada je da prikaže GIS alate i metode rada koje mogu koristiti planeri i korisnici lovišta prilikom izrade planskih dokumenata.
       Ključne reči: površine, lovstvo, GIS aplikacije
 
< Prethodno   Sledeće >