Menu Content/Inhalt
ANALIZA UTICAJA PANDEMIJE KORONA VIRUSA NA POSLOVANјE PREDUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE SRBIJE
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA UTICAJA PANDEMIJE KORONA VIRUSA NA POSLOVANјE PREDUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE SRBIJE
 
Miljan Kalem
Aleksandra Lazarević
 
      Izvod: Predmet istraživanja u ovom radu predstavlјa analiza uticaja pandemije izazvane korona virusom na poslovanje preduzeća drvne industrije Republike Srbije. Istraživanje ima za cilј utvrđivanje uticaja pandemije izazvane korona virusom na odvijanje proizvodnog procesa, obima proizvodnje, ekonomske rezultate poslovanja i poslovne planove preduzeća. Vremenski period istraživanja obuhvatio je period od sredine marta do kraja septembra 2020. godine, u kome je pandemija ovog virusa bila najizraženija. Preduzeća su klasifikovana prema veličini po kriterijumu broja zaposlenih. Rezultati sprovedenih istraživanja pokazuju da je negativan uticaj pandemije izazvane korona virusom bio izraženiji kod mikro i malih preduzeća drvne industrije Srbije, odnosno da je 43,75% preduzeća iz ove grupe obustavlјalo proizvodni proces za vreme pandemije, dok je taj procenat kod srednjih i velikih preduzeća iznosio 18,75%. Osnovni problem sa kojim su se suočavala mikro i mala preduzeća za vreme pandemije predstavlјao je problem naplate robe, dok je najveći problem za srednja i velika preduzeća predstavlјala nabavka potrebnih sirovina i materijala za proizvodnju.
       Ključne reči: industrija, preduzeća, pandemija, uticaj, problemi
 
< Prethodno   Sledeće >