Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŽIRA I JEDNOGODIŠNјIH SADNICA HRASTA LUŽNјAKA .........

VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŽIRA I JEDNOGODIŠNјIH SADNICA HRASTA LUŽNјAKA (QUERCUS ROBUR L.) NA NIVOU SEMENSKE SASTOJINE RS-2-2-qro-11-828

Vladan Popović
Aleksandar Lučić
Ljubinko Rakonјac
Ivona Kerkez Janković

         Izvod:U cilјu procene genetskog potencijala izvora reproduktivnog materijala sprovedena su istraživanja varijabilnosti 10 grupa semenskih stabala hrasta lužnjaka na nivou morfometrijskih svojstava semena i jednogodišnjih sadnica. Seme je sakuplјeno u jesen 2017. godine u semenskoj sastojini RS-2-2-qro-11-828, čija je osnovna namena proizvodnja kvalitetnog semena za potrebe veštačkog obnavlјanja šuma. Na čitavoj površini sastojine izdvojeno je deset grupa sa po pet materinskih stabala sa kojih je sakuplјeno seme. Na uzorku od 50 žireva po grupi izmereni su dužina, širina i masa žira. Na osnovu izmerenih vrednosti izračunati su indeks oblika (odnos dužine i širine) i zapremina žira (prema formuli za računanje zapremine valјka). U rasadniku Instituta za šumarstvo u proleće 2018. godine osnovan je rasadnički test i u starosti sadnica 1+0 izvršena su merenja prečnika u korenovom vratu i visine sadnica. Prosečne vrednosti za posmatrana svojstva semena i sadnica dobijene u istraživanjima, ukazuju na visoku unutarpopulacionu varijabilnost. Rezultati analizom varijanse pokazuju statistički značajne razlike između uzorkovanih grupa materinskih stabala za sva posmatrana svojstva, osim za dužinu žira. Na osnovu dobijenih rezultata, istraživana semenska sastojina se može oceniti kao visoko kvalitetna za proizvodnju reproduktivnog materijala. Dobijene rezultate treba prihvatiti kao preliminarne. Oni predstavlјaju dobru polaznu osnovu za utvrđivanje genetske raznolikosti, a sve u cilјu proizvodnje kvalitetnog repromaterijala hrasta lužnjaka.
        Ključne reči:hrast lužnjak, populacija, seme, sadnice, varijabilnost
 
< Prethodno   Sledeće >