Menu Content/Inhalt
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, EKONOMSKI ZNAČAJ I MOGUĆNOST ......

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, EKONOMSKI ZNAČAJ I MOGUĆNOST KORIŠĆENјA U MEDICINSKE SVRHE (LEKOVITA SVOJSTVA)

Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
Zoran Stanivuković

         Izvod:Parazitna glјiva Fomes fomentarius jedna je od najčešćih i najznačajnijih glјiva u lišćarskim šumama u Srbiji. Posebno je česta na stablima bukve gde se razvija kao parazit na dubećim, živim stablima, a nastavlјa takođe, destrukciju i na oborenom drvetu i trupcima, ali samo dok su u šumi i ukoliko u njima ima dovolјno vlage. Karpofore su, takođe, veoma često prisutne i na panjevima. Osim na većem broju lišćarskih vrsta drveća, u toku ovih istraživanja zabeležena je i na jeli, što je prvi nalaz u Srbiji na ovom domaćinu. Fomes fomentarius prouzrokuje belu pegavu trulež. U ovom radu osim prikaza osnovnih bioekoloških karakteristika glјive, ukazano je i na neka njena lekovita svojstva i mogućnost primene u medicini.
        Ključne reči:Fomes fomentarius, bela trulež, bioekologija, značaj, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >