Menu Content/Inhalt
RASPROSTRANјENOST SISTEMATSKIH JEDINICA ZEMLjIŠTA U GJ „KAMARIŠTE“ NA PODRUČJU BAČKE

RASPROSTRANјENOST SISTEMATSKIH JEDINICA ZEMLjIŠTA U GJ „KAMARIŠTE“ NA PODRUČJU BAČKE

Zoran Galić
Radenko Ponјarac
Miljan Samardžić
Alen Kiš

         Izvod:U radu je izvršena analiza rasprotranjenosti i potencijalne proizvodnosti zemlјišta u GJ - „Kamarište“. Na nivou gazdinske jedinice, kao najzastuplјeniji tip zemlјišta, determinisan je fluvisol, potom močvarno glejna zemlјišta i humofluvisol. Podelom na niže sistematske jedinice zemlјipta izvršena je diferencijacija na nivou forme kod fluvisola, dok je kod močvarno glejnih zemlјišta izvršena na nivou fiziološki aktivne dubine profila. Na površini gazdinske jedinice utvrđeno je preklapanje istraživanih sistematskih jedinica zemlјišta u prostoru na svega 35,15% površina. Navedena konstatacija predodređuje potrebu dalјih istraživanja na nivou gazdinskih jedinica. Posledično, činjenica na koju je bitno ukazati je determincija na nivou tipa zemlјišta koji je nepovolјan za uzgoj drvesnatih vrsta, što u praktičnom radu može eliminisati veliki broj ponovlјenih pošumlјavanja, kao i nedovolјno korišćenje potencijala zemlјišta. Na nivou gazdinske jedinice, veći deo površine je sa razlikama u odnosu na prethodno dostupan, što predodređuje potrebu dalјih istraživanja na nivou gazdinskih jedinica.
        Ključne reči:Kamarpšte, fluvisol, humofluvisol, močvarno glejna zemlјišta
 
< Prethodno   Sledeće >