Menu Content/Inhalt
PREDLOG UZGOJNIH ZAHVATA U ŠUMAMA SLADUNA I CERA SA POSEBNOM NAMENOM NA PODRUČJU VRNJAČKE BANJE
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović   
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG UZGOJNIH ZAHVATA U ŠUMAMA
SLADUNA I CERA SA POSEBNOM NAMENOM
NA PODRUČJU VRNJAČKE BANJE
 
Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović
 
     Izvod: U Srbiji se šume sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris) nalaze u centru svog rasprostranjenja i javljaju se kao njen cenološki sinonim. U tom smislu, govoriti o uzgojnim zahvatima u ovim šumama znači istovremeno izneti bitnu problematiku stanja ovih sastojina i nihovog unapređenja. Imajući u vidu da su to šume koje se nalaze u najvećem delu Šumadije oko gradova, banja, itd. i da su sa posebnom namenom, dosta degradirane (izdanačke), način njihovog gajenja zahteva poseban pristup.
U tom cilju u ovom radu proučavane su šume sladuna i cera oko Vrnjačke Banje i to u tri različite ekološke zajednice, od kojih se jedna nalazi na dubokom, druga na srednje dubokom i treća na plitkom kiselom smeđem zemljištu. Na osnovu proučavanih uslova sredine, sastojinskog stanja i kvaliteta sastojine, utvrđen je optimalni uzgojni zahvat.
      Ključne reči: sladun i cer, struktura sastojine, uzgojni zahvat, stabla nosioci funkcije.
 
< Prethodno   Sledeće >