Menu Content/Inhalt
POJAVA MYXOMYCETES NA RAZLIČITIM DRVENASTIM VRSTAMA U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE

POJAVA MYXOMYCETES NA RAZLIČITIM DRVENASTIM VRSTAMA U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE

Aleksandar Vemić
Ivan Milenković

         Izvod:Mulјave buđi u domaćoj literaturi i u nauci uopšte predstavlјaju nedovolјno proučene organizme. U ovom radu prikazane su najčešće vrste koje se javlјaju u zaštićenim prirodnim područjima NP „Biogradska gora“, NP „Durmitor“ i NP „Tara“. Ukupno je konstatovano 11 taksona mulјavih buđi. Domaćini na kojima su konstatovani su bukva, gorski javor, siva jova, leska, jela i smrča. Dobijeni rezultati ukazuju na širi diverzitet ovih vrsta i upućuju na dalјa istraživanja. U ovom radu prikazana su nova staništa i domaćini u našim šumama, za većinu navedenih vrsta.
        Ključne reči:mulјave buđi, Fuligo, Lycogala, nacionalni parkovi, domaćini
 
< Prethodno   Sledeće >