Menu Content/Inhalt
STANјE I PREDLOG MERA ZAŠTITE ZA SPOMENIK PRIRODE „ŠALINAČKI LUG”

STANјE I PREDLOG MERA ZAŠTITE ZA SPOMENIK PRIRODE „ŠALINAČKI LUG”

Dragana Ostojić
Bratislav Kisin
Zoran Grbić

         Izvod:Spomenik prirode „Šalinački Lug“ nalazi se na krajnjem severoistočnom području regiona Šumadije i predstavlјa izuzetno vrednu reliktnu prirodnu zajednicu hrasta lužnjaka (Quercus robur L.; syn. Q. pedunculata Ehrh.), na površini od oko 19 ha. Prisutno je ukupno 240 stabala hrasta lužnjaka. U vreme proglašenja zaštićenim područjem, 1971. godine, registrovano je 306 stabala hrasta i pet stabala polјskog jasena. U radu su prikazani rezultati monitoringa stanja stabala hrasta lužnjaka. Od ukupnog sadašnjeg broja stabala, 42% je suvo i polusuvo. Usled niza negativnih činilaca sastojina je veoma razređena. Sklop nekadašnje šume postao je otvoren. Ovakav razvoj učinio je šumsku zajednicu podložnijom negativnim uticajima i dodatno povećao stepen devastacije. Rezultati potvrđuju da je ova sastojina izuzetno vredna sa aspekta očuvanja nekada raširenih sastojina hrasta lužnjaka i polјskog jasena na području Šumadije i Centralne Srbije, naročito plavnih područja u dolini Velike Morave i Dunava te predstavlјa pravu retkost ne samo za područje Srbije, već i na širim balkanskim prostorima. Istraživana sastojina je izuzetno ugrožena usled biološke prezrelosti, sa vidlјivim znacima propadanja, kao i zbog antropogenog uticaja, odnosno pašarenja domaćih životinja, što otežava njeno prirodno obnavlјanje. Neophodno je bolјe zaštititi sastojinu i iskoristiti genetski potencijal stabala hrasta lužnjaka, kako za obnavlјanje postojeće sastojine, tako i za sakuplјanjem žira i proizvodnju sadnog materijala, u cilјu podizanja novih lužnjakovih sastojina na drugim lokalitetima.
        Ključne reči:Šalinačni lug, hrast lužnjak, šumska zajednica, genetski potencijal
 
< Prethodno   Sledeće >