Menu Content/Inhalt
PRILOZI: PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: NAUČNI KADROVI

Prilog časopis Šumarstvo 2019 3-4:

 

PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: NAUČNI KADROVI

Nenad Ranković

         Izvod: Naučni kadrovi predstavljaju nosioce naučnih funkcija, koji, svojim radom na istraživanjima, doprinose razvoju nauke i privrede, kao i društva u celini. Najvažniji elementi koji se vezuju za naučne kadrove su stvaranje naučnih kadrova, obrazovanje drugih za rad na istraživanjima, brojnost i mobilnost. Imajući to u vidu, potrebno je da se svako, ko se priprema da postane neka vrsta istraživača ili inovatora, upozna sa ovim problemima.
        Ključne reči: nauka, obrazovanje, kadrovi, brojnost, mobilnost
 
< Prethodno   Sledeće >