Menu Content/Inhalt
UTICAJ PARAZITSKIH GLJIVA NA ZDRAVSTVENO STANJE STABALA KITNJAKA, SLADUNA I CERA....................
Autor Dragan Karadžić   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ PARAZITSKIH GLJIVA NA
ZDRAVSTVENO STANJE STABALA KITNJAKA,
SLADUNA I CERA U PRIRODNIM ŠUMAMA
I URBANIM SREDINAMA
 
 Dragan Karadžić

        Izvod: Na stablima kitnjaka (Q. sessilis) konstatovano je 65 vrsta parazitskih i saprofitskih gljiva, na sladunu (Q. frainetto) 40 i na ceru (Q. cerris) 32. Među nađenim parazitnim gljivama najveći značaj imaju Armillaria spp. (sensu loto), Microsphaera alphitoides, Cytospora ambiens, Diatrypella quercina, Fusicoccum quercinum, Ophiostoma vrste, Laetiporus sulphureus, Lenzites quercina i Phellinus robustus. Sve navedene vrste se razvijaju kao paraziti na živim stablima, a konstatovane su na sva tri domaćina.
         Ključne reči: kitnjak, sladun, cer, parazitske gljive, značaj

 
< Prethodno   Sledeće >