Menu Content/Inhalt
NAJZNAČAJNIJE GLjIVE IZAZIVAČI TRULEŽI NA BREZI I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA

NAJZNAČAJNIJE GLjIVE IZAZIVAČI TRULEŽI NA BREZI I NјIHOVA LEKOVITA SVOJSTVA

Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
Katarina Mladenović

         Izvod: Breza je rasprostranjena skoro u celoj Evropi. Pripada evro-azijskom flornom elementu. Kod nas se najčešće javlјa na požarištima i ogolјenim površinama kao pionirska vrsta. U Srbiji spada u retke-ugrožene vrste. Drvo breze je neotporno i na njemu se razvija veliki broj parazitnih i saprofitnih glјiva i štetnih insekata. Najznačajnije su truležnice drveta, a za brezu su najkarakterističnije vrste Inonotus obliquus, Piptoporus betulinus i Lenzites betulina, koje se skoro isklјučivo javlјaju na brezi. Glјive I. obliquus i L. betulina izazivaju belu, a P. betulinus mrku, prizmatičnu trulež. Osim što izazivaju štete, navedene glјive se poslednjih decenija koriste u medicini za izradu komercijalnih preparata. Takođe, u lekovite svrhe koristi se i sama breza, prvenstveno njeni pupolјci, lišće, sok, kora, katran i ugalј.
        Ključne reči: bela trulež, mrka trulež, breza, čaga, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >