Menu Content/Inhalt
NAJVAŽNIJE BIOTIČKE ŠTETOČINE I NјIHOV UTICAJ NA INTENZITET SUŠENјA SMRČE (Picea abies .....

NAJVAŽNIJE BIOTIČKE ŠTETOČINE I NјIHOV UTICAJ NA INTENZITET SUŠENјA SMRČE (Picea abies Karst.) NA ROMANIJSKOM PLATOU

Zoran Stanivuković
Ranko Vasiljević

         Izvod: Istraživanjem su utvrđivane najvažnije biotičke štetočine kao i njihov uticaj na intenzitet sušenja smrče na područjima Han Pijeska i Sokolca. Najvažnije vrste štetnih insekata koje imaju veliku ulogu u procesu sušenja smrče su potkornjaci Ips typograghus (L.) i Pityogenes chalcographus (L.). Parazitne glјive koje imaju najveću ulogu u propadanju smrče na ovim područjima su Heterobasidion parviporum (Niemela & Korhonen) i Armillaria ostoyae (Romang.) Herink.
        Ključne reči: Sušenje smrče, potkornjaci, parazitne glјive
 
< Prethodno   Sledeće >