Menu Content/Inhalt
UTICAJ OROGRAFSKIH FAKTORA NA RASPROSTRANјENјE ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG .....

UTICAJ OROGRAFSKIH FAKTORA NA RASPROSTRANјENјE ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG – REPUBLIKA SRPSKA

Violeta Babić
Milun Krstić
Stefan Peno
Branko Kanјevac

         Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja orografskih faktora (nadmorska visina, nagib i ekspozicija) na rasprostranjenje šuma bukve, jele i smrče na planini Vitorog u Republici Srpskoj. U istraživanjima je primenjen modifikovani metod određivanja potencijala lokalne toplote koji predstavlјa potencijalnu mogućnost zagrevanja zemlјišta bez vegetacije. Na proučavanom području šume analiziranih vrsta drveća javlјaju se u visinskom pojasu od 900 do 1.800 m n.v., pri čemu smrča ima najširu ekološku amplitudu. Javlјa se u 23 kombinacije toplotnih koordinata (E.V od 5.4 do 8.5) dok se bukva i jela javlјaju u 20 kombinacija toplotnih koordinata (bukva E.V od 5.7 do 8.5, a jela E.V od 5.4 do 8.5). Smrča zauzima toplija i hladnija staništa od bukve i jele, a pritom pokriva sva staništa na kojima se javlјaju bukva i jela.
        Ključne reči: orografski faktori, rasprostranjenje šuma bukve, jele i smrče, Vitorog, Republika Srpska
 
< Prethodno   Sledeće >