Menu Content/Inhalt
OSOBINE I POGODNOST KORIŠĆENјA NEOBRASLIH ŠUMSKIH I NAPUŠTENIH POLjOPRIVREDNIH POVRŠINA ......

OSOBINE I POGODNOST KORIŠĆENјA NEOBRASLIH ŠUMSKIH I NAPUŠTENIH POLjOPRIVREDNIH POVRŠINA NA PODRUČJU ZLATIBORA I ZLATARA

Milan Knežević
Olivera Košanin
Janko Ljubičić

         Izvod: Važnost zemlјišta planinskih regiona Srbije ogleda se, ne samo kroz njihovu veliku rasprostranjenost, nego i kroz socijalnu polјoprivredu i privredu tih predela. Koncept održivog razvoja i povećana potreba za proizvodnjom hrane dovela je do procenjivanja upotrebnih i proizvodnih funkcija zemlјišta. Istraživanja u ovom radu su obuhvatila proučavanje planinskih zemlјišta neobraslih šumskih i napuštenih polјoprivrednih površina na području Zlatibora i Zlatara. Na reprezentativnim površinama, otvoreno je 25 pedoloških profila (na Zlatiboru 19, a na Zlataru 6). Na serpentinitu Zlatibora proučena su tri tipa zemlјišta i to: humusno-silikatno zemlјište, eutrično smeđe zemlјište i pseudoglej, dok su na krečnjacima iste planine proučeni crnica na krečnjaku i smeđe zemlјište na krečnjaku. Na krečnjaku Zlatara proučena je crnica na krečnjaku, na rožnacu distrično humusno–silikatno zemlјište a na peščaru eutrično humusno-silikatno zemlјište. Zemlјišta Zlatibora su svrstana u pet bonitetnih klasa (IV, V, VI, VII i VIII) a zemlјišta Zlatara u tri (V, VI i VII).
        Ključne reči: osobine zemlјišta, neobrasle i napuštene površine, Zlatibor, Zlatar, bonitetna klasa
 
< Prethodno   Sledeće >