Menu Content/Inhalt
STAROSNA STRUKTURA VISOKIH MONODOMINANTNIH BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI

STAROSNA STRUKTURA VISOKIH MONODOMINANTNIH BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI

Bratislav Matović

         Izvod: U radu je procenjena starost pojedinačnih stabala bukve i starosna struktura visokih monodominantnih bukovih šuma u Srbiji. Terenski podaci su prikuplјeni u 11 sastojina primenom metoda uzorka. U cilјu utvrđivanja starosti pojedinačnih stabala, iz uzorkovanih dubećih stabala bukve na prsnoj visini uzeti su izvrtci do centra, a u cilјu utvrđivanja broja godina potrebnih stablima da porastu do prsne visine u istraživanim sastojinama uzorkovana su mlada stabala bukve visine 1.30 metara. Ukupna starost pojedinačnih stabala je utvrđena dendrohronološki datiranjem godova sa izvrtaka i iz korenovog vrata mladih stabla bukve. U svim istraživanim sastojinama, nezavisno od deblјinske strukture, utvrđen je izražen varijabilitet starosti što je potvrđeno i na nivou probnih površina. Ovo istraživanje pokazuje i slabu vezu između prečnika i starosti stabala bukve, pa se deblјinska struktura ne može smatrati kao pouzdan pokazatelј jednodobnosti ili raznodobnosti u visokim monodominantnim bukovim šumama u Srbiji.
        Ključne reči: starosna struktura, bukva, raznodobna sastojina, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >