Menu Content/Inhalt
UTICAJ PROCENE GRAĐEVINSKE KATEGORIJE ZEMLjIŠTA NA PREDRAČUNSKU CENU KOŠTANјA IZGRADNјE ......

UTICAJ PROCENE GRAĐEVINSKE KATEGORIJE ZEMLjIŠTA NA PREDRAČUNSKU CENU KOŠTANјA IZGRADNјE ŠUMSKIH KAMIONSKIH PUTEVA

Srđan Dražić
Milorad Danilović
Dušan Stojnić

         Izvod: Kvalitetna građevinska kategorizacija zemlјišta jedna je od važnih elemenata za određivanje konačne cene izgradnje šumskih kamionskih puteva. Najčešća dilema je, treba li raditi geološka istraživanja ili vršiti vizuelnu procenu sa rizikom tačnosti ove metode. U radu su korišćeni podaci već izgrađenog šumskog kamionskog puta „Kozadre – Zmijnica“ dužine 1.174,00 m u ŠPP Rogatičko, Republika Srpska, na način da su obračunati predmer i predračun pojedinačno, u četiri varijante ovog puta i to sa pretpostavkom da se put celom svojom dužinom nalazi u III, zatim u IV, V i VI građevinskoj kategoriji zemlјišta. Dobijeni rezultati poređeni su sa stvarnim podacima izgrađenog puta te izvršena poređenja između varijanti. Cilј analize je bio da se prikaže koliki uticaj ima procena građevinske kategorije zemlјišta na predračunsku vrednost radova, kao i eventualne posledice pogrešne procene građevinske kategorije zemlјišta na poslovima projektovanja šumskih kamionskih puteva.
        Ključne reči: šumski kamionski put, kategorija zemlјišta, poprečni profil, situacija puta, uzdužni profil puta
 
< Prethodno   Sledeće >