Menu Content/Inhalt
SPECIFIČNOSTI ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG PARKA „ĐERDAP“ SA POSEBNOM ANALIZOM ŠUMA .......

SPECIFIČNOSTI ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG PARKA „ĐERDAP“ SA POSEBNOM ANALIZOM ŠUMA U REŽIMU I STEPENA ZAŠTITE

Dragana Ostojić
Biljana Krsteski
Anka Dinić
Ana Petković

         Izvod: U radu su prikazane specifičnosti šumske vegetacije Nacionalnog parka „Đerdap“ sa posebnom analizom šumskih zajednica u okviru 14 lokaliteta strogog (I) režima zaštite. Nacionalni park ,,Đerdap“ osnovan je 1974. godine, prema Zakonu o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik SRS“, br. 31/1974). Posle 37 godina trajanja zaštite, 2011. godine urađena je revizija ovog nacionalnog parka, na površini koja iznosi 63.786,48 ha. Ustanovlјena nova površina u režimu I stepena zaštite sada iznosi 5.106,27 ha, odnosno 8,01% od ukupne površine nacionalnog parka. Ovim je prvi režim zaštite uvećan i sada broji 14 lokaliteta: „Golubački grad“, „Bojana“, „Klisura reke Brnjice“, „Tatarski Vis“, „Šomrda“, „Tilva Toma“, „Ciganski potok“, „Bosman-Sokolovac“, „Čoka Nјalta sa Pesačom“, „Lepenski Vir“, „Kanjon Bolјetinske reke sa Grebenom“, „Kovilovo“, „Gradašnica“ i „Veliki i Mali Štrbac sa Trajanovom tablom“.
        Ključne reči: Nacionalni park „Đerdap“, šumski ekosistemi, lokaliteti sa režimom I stepena zaštite, polidominantne šume
 
< Prethodno   Sledeće >