Menu Content/Inhalt
OČUVANјE, SAKUPLjANјE I PROMET LEKOVITIH BILjAKA U SRBIJI - ISTORIJA, STANјE I PERSPEKTIVE

OČUVANјE, SAKUPLjANјE I PROMET LEKOVITIH BILjAKA U SRBIJI - ISTORIJA, STANјE I PERSPEKTIVE

Radomir Mandić
Radosav Jevđović
Ivana Bjedov

         Izvod: Lekovito bilјe predstavlјa značajan prirodni potencijal Srbije i njegovo očuvanje u in situ uslovima ekološki i ekonomski veoma je bitno. U radu je analizirana važeća Uredba o stavlјanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlјe flore i faune i godišnji izveštaji o kontroli sakuplјanja i prometa divlјih vrsta flore i faune za period 1993-2016. godine, koje izrađuje Zavod za zaštitu prirode. Predloženo je da se na spisak Uredbe o kontroli, pored postojeće 63 vrste lekovitog bilјa, uvrsti još 168 vrsta. Utvrđeno je da je sakuplјanjem najopterećenije ukupno 50 vrsta bilјa te je predložen monitoring na područjima njihovog sakuplјanja. Prikazana je karta otkupnih stanica lekovitog bilјa u Srbiji i predloženo 107 vrsta bilјa za plantažno gajenje.
        Ključne reči: lekovito bilјe, sakuplјanje i promet, plantažno gajenje bilјa, zaštita
 
< Prethodno   Sledeće >